Leisure and city bikes

Showing 14 bikes available.

Main Categories

Full Suspension Mountain BikesHardtail Mountain BikesRoad BikesElectric BikesWomens BikesAero & Time TrialGravel & AdventureLeisure & CityYouth Bikes

Filter

ladies-leisureclimb-racesportive-enduranceShow All
 
2021 GIANT ESCAPE 0 DISC
Colour: Black | Size: M
£899
 
2021 GIANT ESCAPE 0 DISC
Colour: Black | Size: M/L
£899
 
2021 GIANT ESCAPE 1 DISC
Colour: Charcoal | Size: L
£799
 
2022 GIANT ESCAPE 2 DISC
Colour: Concrete | Size: M
£599
 
2022 GIANT ESCAPE 2 DISC
Colour: Concrete | Size: M
£599
 
2021 GIANT ESCAPE 3
Colour: Green | Size: L
£419
 
2021 GIANT FASTROAD SL 1
Colour: Wine | Size: M
£1099
 
2021 GIANT FASTROAD SL 1
Colour: Wine | Size: L
£1099
 
2021 GIANT FASTROAD SL 2
Colour: Blue | Size: M
£899
 
2021 GIANT FASTROAD SL 3
Colour: Black | Size: M/L
£799
 
2021 GIANT FASTROAD SL 3
Colour: Black | Size: M
£799
 
2021 GIANT FASTROAD SL 3
Colour: Black | Size: S
£799
 
2021 WHYTE STIRLING V3
Colour: Green | Size: L
£1050
 
2021 WHYTE VICTORIA V3
Colour: Orange | Size: S
£850