Leisure and city bikes

Showing 10 bikes available.

Main Categories

Full Suspension Mountain BikesHardtail Mountain BikesRoad BikesElectric BikesWomens BikesAero & Time TrialGravel & AdventureLeisure & CityYouth Bikes

Filter

marathon-trailladies-leisuresportive-enduranceShow All
 
2021 GIANT ESCAPE 1 DISC
Colour: Charcoal | Size: L
£799 £619
 
2021 GIANT ESCAPE 2 DISC
Colour: Concrete | Size: M
£699 £529
 
2021 GIANT ESCAPE 2 DISC
Colour: Concrete | Size: L
£699 £529
 
2023 GIANT FASTROAD AR ADVANCED 2
Colour: Misty Forest | Size: M
£1699 £1299
 
2023 GIANT FASTROAD AR ADVANCED 2
Colour: Misty Forest | Size: M/L
£1699 £1299
 
2023 GIANT FASTROAD AR ADVANCED 2
Colour: Misty Forest | Size: L
£1699 £1299
 
2021 GIANT FASTROAD SL 3
Colour: Black | Size: M/L
£799 £599
 
2021 GIANT FASTROAD SL 3
Colour: Black | Size: M
£799 £599
 
2022 WHYTE VICTORIA V3
Colour: Orange | Size: M
£899 £599
 
2022 WHYTE VICTORIA V3
Colour: Orange | Size: S
£899 £599